Kvk.III.37.931/2016/2. szám

3211/2016. (X. 26.) AB határozat