Az Országos Választási Bizottság felhívása

Az Országos Választási Bizottság felhívja a jelölő szervezetek, a jelöltek és a választópolgárok figyelmét, hogy a szavazás menete során az úgynevezett "láncszavazásos" módszer alkalmazása, vagyis a szavazólapok kivitele a szavazóhelyiségből, azok kitöltése és a szavazóhelyiségbe történő visszajuttatása súlyosan sérti a választási eljárás szabályait, és veszélyezteti a választások tisztaságát. Aki ilyen magatartást követ el, az megvalósítja a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 211. §-a szerinti, a "választás, népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény"-t. Ezért az Országos Választási Bizottság minden választópolgárt felhív arra, hogy a szavazás során jogkövető magatartást tanúsítson, és amennyiben ilyen, vagy más ehhez hasonló választási szabálysértés elkövetését észleli, tegyen bejelentést az illetékes választási szerveknél.

Az Országos Választási Bizottság külön felhívja a jelölő szervezeteket, hogy az általánosan elfogadott etikai normáknak is megfelelő, felelős magatartásukkal tegyenek meg mindent a választás tisztaságának megóvásáért, a választási csalások megakadályozásáért, annak érdekében, hogy a választójogukat törvényesen és jóhiszeműen gyakorló választópolgárok millióinak bizalma ne rendüljön meg a választás tisztaságában és törvényes rendjében.

Budapest, 2006. március 30.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke