Dr. Géczi József Alajos

Kiskunmajsán született 1950. február 21-én. A pusztamérgesi általános iskolai évek után a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett 1968-ban. Inas- és katonaéveit követően, 1971-76 között a JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1979-ben az ELTE-n bölcsész kiegészítő szakot végzett.
Édesapja ezermesterkedő parasztember volt, édesanyja is gazdálkodott, ma nyugdíjas. Felesége, Vízi Ilona gyermek-szakorvos. Két gyermekünk született, József 1976-ban és Balázs 1978-ban. Mindketten jogot végeztek. 
dr. Géczi József Alajos először a JATE Tudományos Szocializmus Tanszékén dolgozott, sztálinizmus-történettel foglalkozott. A tanszék 1987-ben Politikaelméleti és Jelenkotörténeti Tanszékké alakult. 1982-től adjunktus, egyik alkotója az MTA Soros Alapítvány támogatásával létrehozott dokumentációs és információs bázisnak, amely a hallgatók számára hozzáférhetővé tette az emigráns és szamizdat irodalmat.
1975-től volt tagja az MSZMP-nek. 1988-ban alapítóként indította el a rendszerváltó szocialisták reformköri mozgalmát. Az MSZP megalakulásától 1994-ig tagja volt az országos elnökségnek. 1991. februárjától listás országgyűlési képviselő lett. A szakszervezeti és más viták mellett részt vett a parlamenti agrárklub, majd a mezőgazdasági bizottság létrehozásáért folytatott országgyűlési lobbizásban. 1994 májusában Csongrád megye 2. sz. választókerületében szerezett mandátumot. Küzdött Szeged és a homokháti térség, a régió fejlesztéséért valamint a határon túli együttműködésért. A parlament mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló állandó bizottságának elnöke volt. A mostani ciklusban a bizottság alelnökeként dolgozott. Számtalan cikket, tanulmányt publikált országos és helyi lapokban, folyóiratokban, Ágh Attilával együtt könyve jelent a Rendszerváltók a baloldalon címmel.