Dr. Bakay Kornél

1940-ben születtem Kalocsán. Általános iskoláimat szerte az országban végeztem. A Kőszegi Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően kerültem az ELTE Bölcsészettudományi Kar régészet- történelem szakára. 
1963-ban okleveles régész és tanári diplomát szerezetem. 1963-tól 1965-ig az MTA elnöki ösztöndíjasa voltam, majd 1972-ig az MTA Régészeti Intézetének tudományos munkatársa és a régészeti topográfia részleg vezetője. 1977-től fő állásom a Vas megyei Múzeumok Igazgatósága, s ezen belül a Kőszegi Városi Múzeum igazgatója vagyok. 1980-81-ben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd az Egri Tanárképző Budapesti Tagozatán taníthattam, mint óraadó tanár. 1996 őszétől a Miskolci MBE Nagy Lajos Király Magánegyetem Magyar Történelmi Tanszékén tanszékvezető lettem. Az intézmény doktori tanácsa 2000. májusában díszdoktorrá választott. 2000 őszén egy Közép-Ázsiai Kutató ösztöndíj segítségével Kazahsztánban vehettem részt ásatásokon, 2001-ben tanulmányutat tehettem Örményországban.
Állami nyelvvizsgám van orosz és német nyelvből, ezeket a nyelveket aktívan használom, olvasom az antik forrásokat, valamint a bolgár, lengyel, francia és az angol szakirodalmat.
1997-től múzeumi főtanácsossá neveztek ki. Feleségem , a Budapesti Történeti Múzeum Restaurátor Osztályának vezetője, fiam közgazdász, a Külügyminisztérium munkatársa.

Dr. Bakay Kornél