Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2006. szeptember 29-én lehet kiadni.