A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2006. szeptember 14-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak.