8. A NÉPSZAVAZÁSI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Ha ugyanazon napon több kérdésben is népszavazást tartanak, a népszavazás eredményét kérdésenként külön-külön kell megállapítani.

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Ez az eredményességi kritérium a gyakorlatban a következőképpen teljesülhet:

a) Ha a választópolgárok több mint fele részt vesz a népszavazáson (és érvényesen szavaz), akkor a leadott szavazatok több mint felét kell elnyernie valamelyik népszavazási válasznak (az ábrán zöld színnel jelölt mező az a) oszlopban). Ilyen arányú részvétel mellett csak szavazategyenlőség esetén lehet eredménytelen a népszavazás. Tehát

- ha mind a 8 000 000 választópolgár érvényesen szavaz, akkor eredményes a népszavazás, ha valamelyik válasz legalább 4 000 001 szavazatot kap;

- ha 6 000 000 választópolgár szavaz érvényesen, akkor eredményes a népszavazás, ha valamelyik válasz legalább 3 000 001 szavazatot kap;

- ha 4 000 000 választópolgár szavaz érvényesen, akkor eredményes a népszavazás, ha valamelyik válasz legalább 2 000 001 szavazatot kap.

(Valamennyi példában és a tesztfeladatokban is feltételezve, hogy az összes választójogosult száma 8 000 000)

b) Ha a választópolgárok kevesebb mint fele (vagy épp a fele), de több mint egynegyede szavaz érvényesen a népszavazáson, akkor a leadott szavazatok 50%-a már nem elég a népszavazás eredményességéhez, hanem az összes választópolgár több mint egynegyedének kell egybehangzóan igennel vagy nemmel szavaznia (az ábrán zöld színnel jelölt mező a b) oszlopban). Ilyenkor a szavazategyenlőség esetén kívül is előfordulhat, hogy egyik válasz sem kapja meg a szükséges többséget. Ahogyan csökken a népszavazáson részt vevő választópolgárok száma, úgy szigorodik az eredményesség feltétele: ha a részvétel 50%-os, akkor a leadott szavazatok felét meghaladó támogatás már elég az eredményes döntéshez; ha csak alig több mint 25%-nyian szavaznak, valamennyiüknek egyforma szavazatot kell leadnia ahhoz, hogy a népszavazás eredményes legyen. 

Ez az eredményességi kritérium a gyakorlatban a következőképpen teljesülhet:

- ha 4 000 000 választópolgár szavaz érvényesen, akkor eredményes a népszavazás, ha valamelyik válasz legalább 2 000 001 szavazatot kap;

- ha 3 000 000 választópolgár szavaz érvényesen, akkor eredményes a népszavazás, ha valamelyik válasz legalább 2 000 001 szavazatot kap;

- ha 2 000 001 választópolgár szavaz érvényesen, akkor eredményes a népszavazás, ha valamennyi választópolgár ugyanazon válaszra szavaz.

c) Ha a választópolgárok kevesebb mint egynegyede (vagy épp egynegyede, 2 000 000 választópolgár) szavaz érvényesen, a népszavazás mindenképpen eredménytelen (az ábrán piros színnel jelölt mező a c) oszlopban).

(A véleménynyilvánító népszavazásra vonatkozóan semmiféle érvényességi, illetve eredményességi feltétel nincs, hiszen a választópolgárok megjelenése vagy távolmaradása egy adott kérdésben megtartott népszavazáson éppúgy jelzésértékű az Országgyűlés számára, mint a leadott szavazatok megoszlása.)

8.1. Önellenőrző kérdések

85. Egy ügydöntő országos népszavazáson 6 989 032 választópolgár ad le érvényes szavazatot. Mikor eredményes a népszavazás?

a. Mindenképpen

b. Ha valamelyik válaszra legalább 2 000 001 érvényes szavazatot adtak

c. Ha ugyanannyian szavaznak mindkét válaszra

d. Ha az egyik válaszra többen szavaznak mint a másikra

86. Két kérdésben egyszerre tartanak ügydöntő országos népszavazást.

a. Ha az egyik népszavazás eredményes, a másik is biztosan az

b. Ha az egyik népszavazás eredményes, a másik valószínűleg eredménytelen

c. Ha az egyik népszavazás eredményes, a másik lehet eredményes is és eredménytelen is

d. Ha az egyik népszavazás eredménytelen, a másik is biztosan az

87. 3 410 001 szavazatot adtak le egy ügydöntő országos népszavazáson. A népszavazás eredményes

a. ha minden érvényes szavazatot ugyanarra a válaszra adtak

b. ha valamelyik válaszra legalább 2 000 001 érvényes szavazatot adtak

c. ha az érvényes szavazatok száma nem kevesebb mint 2 000 001

d. ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele ugyanarra a válaszra szavazott

88. Melyik állítás igaz?

a. Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

b. Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

c. Az ügydöntő országos népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

d. Az országos és a helyi népszavazás eredményességi feltétele megegyezik.

89. Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha

a. az 5 416 784 érvényes szavazatból 2 708 392 szavazatot kapott valamelyik válasz

b. a 2 000 000 érvényes szavazat mindegyikét megkapta valamelyik válasz

c. a 3 658 888 érvényes szavazat több mint felét megkapta valamelyik válasz

d. a 3 999 455 érvényes szavazatból 2 708 392 szavazatot kapott valamelyik válasz

90. A véleménynyilvánító országos népszavazás 

e. eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott

f. nem lehet eredményes, ha érvénytelen

g. érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott

h. nem lehet érvénytelen vagy eredménytelen