A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA

Kvk.I. 28.660/1998/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a Dr. K. J. egyéni ügyvéd (3300 Eger, Mátyás király u. 76.) által képviselt W. D. I. (3000 Hatvan, Csokonai u. 7/b.) kérelmezõnek az Országos Választási Bizottság (Budapest, II. , Páfrány u. 9. ) 67/1998. (X.21. ) sz. OVB határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Legfelsõbb Bíróság a kérelmezõ kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmezõ 1998. október 26. napján kelt és benyújtott kifogásában támadta a Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 308/1998. számú, 1998. október 21. napján kelt határozatában foglaltakat és annak megsemmisítését kérte a választási eljárásról szóló, módosított 1997. évi C. tv. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján, egyben kötelezni kérte a Választási Bizottságot, hogy a Heves megyei 10 ezernél több lakosú választókerületekben az érvénytelen szavazatokat számlálják újra, mert ebben az esetben a Magyar Demokrata Fórum a Heves Megyei Közgyûlésben mandátumot szerezne. A kérelmezõ kifogásában rögzíti, hogy az OVB határozatát 1998. október 22-én kapta kézhez, melyen 1998. október 21-e 10 óra 14 perces feladási idõpont van megjelölve. (Megjegyzi a Legfelsõbb Bíróság, hogy a faxjel tartalmazza még az idõpont mellett a PM jelet is, amely a dél utáni feladásra, azaz 22 óra 14 perckori feladásra utal.)

A kérelmezõ kifogásának elbírálására lehetõség nincs.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 85. § (2) bekezdése szerint a Választási Bizottság döntése elleni kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon a sérelmezett döntést hozó választási bizottsághoz megérkezzen. A kérelmezõ az OVB sérelmezett határozatát 1998. október 22. napján vette kézhez, ellene elkésetten csak 1998. október 26. napján nyújtott be kifogást.

A fentiekre figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság az elkésetten beérkezett kifogást érdemben nem vizsgálhatta, az a Vtv. 85. § (2) bekezdése, illetõleg a 80. § (4) bekezdése alapján hivatalból elutasította.

Budapest, 1998. október 27.

Dr. Rakvács József sk. tanácselnök, Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. elõadó bíró, Dr. Lomnici Zoltán sk. bíró