Április 3-án időközi választásokban érintett települések

Választások eredménye

Sor-
szám
Település Megye A választás típusa A választás időpontja
2005.
A megválasztott polgármester/
képviselő neve
A jelölő
szervezet(ek) neve

1

Gilvánfa

Baranya polgármester

április 3.

Ignácz Csaba független
2 Szászvár Baranya cigány kis önk. április 3. 3 fő megválasztása 3 fő független