2014. február 23-i időközi választások eredményadatai

Sor-
szám

Település

Megye

A választás típusa

A megválasztott polgármester/
képviselő neve

A jelölő
szervezet(ek) neve

1. Kereki Somogy polgármester Csicsai László Viktor független
2. Marcali Somogy 07. EVK képviselő Mozsárné Kutor Veronika MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET