2012. február 26-i időközi választások eredményadatai

Sor-
szám

Település

Megye

A választás típusa

A megválasztott polgármester/
képviselő neve

A jelölő
szervezet(ek) neve

1.

Baks

Csongrád

polgármester

Búza Zsolt

független

képviselő-testület (6 fő)

dr. Orosz Éva
Lépné Soós Anita
Mihályné Tóth Margit
Kecskeméti Józsefné
Fátyolné Ménesi Ildikó
Kovács Gábor

6 fő független

2.

Szentpéterúr

Zala

polgármester

Pálfi József

független