2009. február 15-i időközi választások eredményadatai

Sor-
szám
Település Megye A választás típusa A megválasztott polgármester/
képviselő neve
A jelölő
szervezet(ek) neve
1 Nemesvid Somogy polgármester Harmath István független
2 Tornyiszentmiklós Zala polgármester Kovács Krisztián független