2008. április 20-i időközi választások eredményadatai

Sor-
szám
Település Megye A választás típusa A megválasztott polgármester/
képviselő neve
A jelölő
szervezet(ek) neve
1 Bakonykoppány Veszprém polgármester Tekán István független
2 Monoszló Veszprém kislista/önk. képviselő (2 fő) Antal Ferenc
Gaálné Kapás Krisztina
2 fő független