Jelentkezési lap

A VIP Szolgáltatás

A szolgáltatás torlódásmentes, átlagosnál gyorsabb hozzáférhetőséget biztosít az Európai Parlamenti tagok, választásának internetes (www.valasztas.hu) felületéhez. Információ tartalma minden részletében megegyezik a Világhálóra kikerülő tájékoztatás tartalmával.

VIP szolgáltatást biztosítunk a Budapesten akkreditált diplomáciai testületek, listát állító pártok, a hírügynökségek, a kereskedelmi televíziós csatornák és az országos napilapok számára, amennyiben az alábbi műszaki feltételeknek megfelelnek és a mellékelt jelentkezési lapon jelzik erre vonatkozó igényüket.

A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

A VIP szolgáltatás ISDN vonallal (ISDN2 előfizetés) rendelkező partnereinknek vehetik igénybe.

A rendszer használatához olyan Web böngésző javasolt, amely megfelel a HTML 4.0 szabványnak és JAVA applet-eket, Javascript-eket képes kezelni.

A VIP szolgáltatást elérő PC-kre min. 800x600 képpont felbontású színes SVGA képernyőt célszerű kapcsolni és a Microsoft Internet Explorer minimum 4. 0 verzióját, illetve a Netscape Navigator 4.0 verzióját javasoljuk telepíteni.

Web szolgáltatás úgy kerül kialakításra, hogy a jelenleg legnépszerűbb Web-böngészőkkel jól látható legyen.

A fent említett műszaki paraméterek természetesen az optimális lehetőségeket foglalják magukban, nem zárják ki az egyéb jellemzőkkel rendelkező gépekről történő megkereséseket. 

A szolgáltatást igénylő felhasználók külön-külön ISDN csatlakozással rendelkező PC-kkel és LAN-ra kapcsolt, routeres PC-csoporttal egyaránt elérhetik a VIP alkalmazást. Egy VIP felhasználó számára -az igényektől függően- 1-4 db. ISDN vonal kiszolgálását tudjuk biztosítani.

A munkahelyeknek tartalmazniuk kell az összeköttetéshez szükséges végberendezéseket, valamint a kapcsolódáshoz szükséges szoftver-eszközöket is. 

A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a leendő VIP-es felhasználókat az OVI 2004. június 4-ig tájékoztatja.

Jelentkezés a VIP Szolgáltatás igénybevételére

A VIP szolgáltatásra az igényeket legkésőbb 2004. június 1-ig kell az Országos Választási Irodába eljuttatni.

A VIP felhasználóktól 2004. június 1-ig a következő adatokat várjuk:

 - Kontaktszemély neve, elérési paraméterei;
 - az a pontos cím, ahol a PC-k, (LAN) találhatók;
 - ISDN behívást végző (ISDN csatlakozással ellátott) eszközök (PC vagy router) száma;
 - behíváskor igénybe vett ISDN vonalak (B csatornák) száma (behívó eszközönként; összesen maximum 4 db);
 - ISDN szám(ok), amely(ek)ről a behívás kezdeményeződik az Országos Választási Irodába.

A VIP felhasználói 2004. június 4-ig a következő információkat kapják meg az Országos Választási Iroda munkatársaitól:

 - Username a VIP szolgáltatás szerverének eléréséhez (behívó eszközönként);
 - Password a VIP szolgáltatás szerverének eléréséhez (behívó eszközönként);
 - Hívandó ISDN telefonszám.

A fenti adatokon kívül megküldjük még a VIP web szerver IP címét is. A szerver böngésző programból történő elérése ezen az IP címen történhet (nem pedig név alapján).

A behívást bonyolító eszköz(öke)t Internet-es ISDN behívás mintájára kell bekonfigurálni. A szükségelt beállítások az alábbiak:
 - Az ISDN vonalon PPP protokoll biztosítja a kommunikációt.
 - Adott behívó eszköznek (PC-nek vagy routernek) a behívás után, a behívó szerver oszt ki IP címet és alapértelmezett átjárót (PPP protokollt használva).
 - A Username/Password azonosításhoz (authentikációhoz) kizárólag PPP CHAP használata engedélyezett.

 - Az ISDN számküldés legyen engedélyezve a használt ISDN vonal(ak)on. (Ezt a beállítást az ISDN vonali szolgáltató tudja elvégezni. MATÁV ISDN vonalakon az alapértelmezett beállítás szerit a számküldés engedélyezett.)

Jelentkezési lap