Választókerületi és szavazóköri adatok

Választókerület

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán az ország egyetlen választókerületet alkot.

Szavazókörök

Az ország területe szavazókörökre tagozódik. Minden szavazókörhöz tartozik egy szavazóhelyiség, ahol a szavazókörben lakó választópolgárok szavazataikat leadhatják.

A szavazókörök településenkénti számát, sorszámát és területét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörbe mintegy 600, de legfeljebb 1200 választópolgár tartozzon, és minden településen legyen legalább egy szavazókör. Ha egy településen két vagy több szavazókört alakítanak ki, a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört (szavazóhelyiséget), ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza (például hajléktalanok), illetőleg akik igazolással rendelkeznek.

Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik, amely a települési önkormányzat képviselőtestülete által választott tagokból, valamint a listát állító pártok által megbízott tagokból áll. A szavazatszámláló bizottság gondoskodik a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáról, ellenőrzi a szavazni kívánók személyazonosságát és választójogosultságát, s szükség esetén elmagyarázza a választópolgárnak, hogy hogyan kell szavazni. A szavazás lezárása után a bizottság megszámolja a szavazatokat, s megállapítja a szavazókörben a választás eredményét.

A külföldön szavazó választópolgárok a Magyar Köztársaság külképviseletein adhatják le szavazataikat. A külképviseleteken külképviseleti választási iroda működik. A listát állító pártok egy-egy megfigyelőt küldhetnek a külképviseleti szavazóhelyekre. A külképviseleti választási iroda ellátja a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat: ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról, valamint dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekben. A külképviseleti választási iroda azonban nem lát el szavazatszámláló feladatot.

A szavazás lezárását követően a lezárt urnát a szükséges választási iratokkal együtt haladéktalanul az Országos Választási Irodához továbbítja, legkésőbb a magyarországi szavazást követő 4. nap 24.00 óráig. A külképviseletekről beérkezett urnák felnyitását és a szavazatok számlálását az Országos Választási Bizottság (OVB) tagjai végzik, s az OVB a külképviseleti szavazás eredményét egy összesített jegyzőkönyvben állapítja meg. A választás eredményének megállapítása szempontjából tehát a külképviseletek egy szavazókört képeznek.

Ide kattintva a megjelenő lapon információk találhatók a szavazókörökről, a magyarországi vagy külképviseleti szavazókört működtető település szavazóköreinek sorszámáról és a szavazóhelyiségek címéről.