Választókerületek és szavazókörök

Választókerületek

Az országgyűlési képviselői mandátumok száma 386. A választás során ezek elosztására a többségi és az arányos választási rendszerek kombinációjából kialakított un. vegyes választási rendszer alkalmazásával kerül sor. A többségi elv alapján történik 176 képviselői hely elosztása az egyéni választókerületekben. A 19 megyében és a fővárosban (az un. területi választókerületekben) a pártok által állított listák indulnak a választáson. A területi listákon 152 mandátum szerezhető meg. A területi választókerületben ki nem osztható mandátumok az országos listán kiosztható mandátumok számát gyarapítják. A fennmaradó 58 és a területi választókerületekből feljutó mandátum elosztására az országos kompenzációs listák között kerül sor.

Hova menjek szavazni ? ( szavazókörök, körzet adatok )

Az ország területe szavazókörökre tagozódik. Minden szavazókörhöz tartozik egy szavazóhelyiség, ahol a szavazókörben lakó választópolgárok szavazataikat leadhatják. A szavazókörök településenkénti számát, sorszámát és területét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörhöz mintegy 600, de legfeljebb 1200 választópolgár tartozzon, és minden településen legyen legalább egy szavazókör. Ha egy településen két vagy több szavazókört alakítanak ki, a választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört (szavazóhelyiséget), ahol a településen élő, de úgynevezett település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok (például hajléktalanok), illetőleg akik igazolással rendelkeznek, szavazataikat leadhatják. Minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság működik.
A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy szavazataikat külföldön, a Magyar Köztársaság nagykövetségein és konzulátusain adják le azon egyéni választókerületi képviselőjelöltekre és területi listákra, amelyekre a magyarországi lakcímük alapján jogosultak szavazni. Nem kerül sor szavazásra azon a külképviseleten, amelynek névjegyzékében egyetlen választópolgár sem szerepel. A külképviseleten külképviseleti választási iroda működik.